Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ luôn phát sinh những quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật trong các hoạt động của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chính mình cũng trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết được các quan hệ này, nguyên nhân có thể, hoặc là do không có sự chuyên môn về pháp lý, hoặc là do không có thời gian thực hiện, hoặc là ngại đụng chạm vào các quan hệ này... 

Các Luật sư của Luật sư Dân sự sẽ thay mặt Quý khách thực hiện tất cả các công việc, các dịch vụ pháp lý mà Quý khách cần thực hiện. Chúng tôi luôn tư vấn miễn phí cho Quý khách qua điện thoại, hoặc đặt lịch hẹn đến văn phòng, ngoài ra chúng tôi cũng nhận thực hiện các công việc có thu phí thay cho Quý khách.

 

Các Dịch vụ pháp lý của Luật sư Dân sự:

 

1. Các dịch vụ pháp lý liên quan đến nhà đất:

- Thực hiện các thủ tục hoàn thiện một vụ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

- Hợp thức hóa, hóa giá, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Lập di chúc, khai di sản thừa kế, từ chối di sản, phân chia di sản thừa kế;

- Xin phép xây dựng; làm thủ tục nghiệm thu công trình hoàn thành;

- Các dịch vụ khác về nhà đất: cam kết tài sản chung riêng của vợ chồng, nhà đất liên quan đến Việt Kiều, người nước ngoài...

 

2. Các dịch vụ pháp lý cung cấp cho cá nhân:

- Tư vấn và giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền nhân thân, quyền tài sản, các quyền và nghĩa vụ dân sự cho từng cá nhân;

- Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị, soạn thảo các tài liệu pháp lý liên quan, gặp gỡ, đàm phán, theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các thủ tục hành chính cho các cá nhân;

- Trích lục, sao lục các giấy tờ liên quan đến các thủ tục quy định tại điều 1 Hợp đồng này;

- Nhận uỷ quyền từ Khách hàng để thực hiện dịch vụ, nếu cần thiết;

- Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của các cá nhân.

 

3. Các dịch vụ pháp lý cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên hàng tháng:

¨     Cung cấp văn bản pháp luật;

¨    Tư vấn và soạn thảo các văn bản pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và phạm vi ngành nghề của doanh nghiệp;

¨    Rà soát, chỉnh sửa các văn bản do doanh nghiệp ban hành;

¨    Rà soát, chỉnh sửa, soạn thảo các bản Điều lệ, Nội quy, Thoả ước, Quy chế hoạt độngcủa doanh nghiệp;

¨    Tham gia vào quá trình soạn thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp;

¨    Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, các tranh chấp nội bộ cũng như các lĩnh vực khác theo yêu cầu;

¨    Hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập, sáp nhập, chia, tách, tổ chức lại Doanh nghiệp;

¨    Tư vấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả…)

 

- Thực hiện dịch vụ pháp lý theo vụ việc thực tế phát sinh:

¨    Xử lý nợ, thu hồi nợ khó đòi cho doanh nghiệp;

¨    Tham gia tố tụng hoặc ngoài tố tụng với tư cách là luật sư hoặc đại diện pháp lý của doanh nghiệp để giải quyết các tranh chấp pháp sinh, bảovệ quyền vàlợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp;

 

- Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp.

 

Để được tư vấn miễn phí ngay những vấn đề pháp lý Quý khách hàng đang quan tâm, vui lòng nhấc máy gọi số 0933.138.999 để gặp Luật sư hoặc liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục "Liên hệ".

 

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"