Người nào truy cập vào website này mặc nhiên đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp thuận một cách tự nguyện tất cả các “Điều khoản sử dụng website” được liệt kê dưới đây:

  1. Tất cả cơ sở dữ liệu lưu trữ tại website thuộc quyền sở hữu và quản lý của Luật sư Dân sự.

  2. Luật sư Dân sự cam kết mọi dữ liệu upload trên website đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở chọn lọc những thông tin hữu ích nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và đạt mức độ tin cậy cao nhất. Tuy nhiên, Luật sư Dân sự nhấn mạnh và khuyến cáo rằng, dữ liệu trên website này chỉ có giá trị tham khảo đối với người truy cập, chúng không phải là quan điểm tư vấn hay ý kiến pháp lý cho các vụ việc cụ thể… Vì vậy, Luật sư Dân sự không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc người truy cập sử dụng các dữ liệu trên website này cho các vụ việc cụ thể với bất cứ mục đích gì.

  3. Tất cả cơ sở dữ liệu trên website này sẽ không được coi là đề xuất cung cấp dịch vụ, hoặc đề nghị sử dụng hay cam kết về dịch vụ của Luật sư Dân sự.

  4. Luật sư Dân sự không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến nội dung của bất kỳ website nào, đường link nào kết nối đến website này. Luật sư Dân sự cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng website này, bao gồm mà không giới hạn bởi vấn đề phần mềm, kỹ thuật máy tính…

  5. Luật sư Dân sự không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải xuống, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu từ những dữ liệu trên website này.

  6. Luật sư Dân sự có toàn quyền thêm mới, chỉnh sửa, xóa bất kỳ dữ liệu nào trên website này và vào bất cứ thời điểm nào.

  7. Luật sư Dân sự bảo lưu mọi quyền trợ giúp, download văn bản, biểu mẫu đối với người truy cập.

  8. Người truy cập không nên có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật trong việc sử dụng website này. Mọi hành vi gây thiệt hại cho website và Luật sư Dân sự, người thực hiện phải hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Luật sư Dân sự sẽ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn và đề nghị xử lý những hành vi đó theo quy định của pháp luật trong khả năng của mình.

  9. Người truy cập từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu Luật sư Dân sự can thiệp, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên đây.