Chúng ta đang sống trong một nhà nước pháp quyền, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật thông qua bộ máy hành chính của mình. Do đó, hàng ngày vẫn xảy ra việc công dân, tổ chức khiếu nại, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tuy nhiên, do không hoặc ít hiểu biết về pháp luật khi khiếu nại, khiếu kiện hành chính nên không ít trường hợp không những không được giải quyết thấu đáo, mà còn không bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình khi khách hàng khiếu nại, khiếu kiện không đúng lúc, đúng nơi, đúng người, khiếu nại khi hết thời hiệu…

 

Luật sư Dân sự nhận tham gia hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong các trường hợp nêu trên dưới hình thức: làm đại diện theo ủy quyền hoặc làm luật sư tham gia cùng khách hàng để giúp đỡ về pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình khiếu nại, khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước hoặc Tòa án hành chính.

Với hình thức làm đại diện theo ủy quyền, luật sư của chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo, nộp đơn khiếu nại, khiếu kiện; tham gia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền; giải quyết và quyết định các vấn đề về khiếu nại, khiếu kiện trong phạm vi được khách hàng ủy quyền.

Với hình thức làm luật sư tham gia cùng khách hàng để giúp đỡ về pháp luật, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, giúp đỡ khách hàng tìm kiếm và thu thập chứng cứ chứng minh về việc khiếu nại, khiếu kiện; có mặt cùng với khách hàng khi làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải trình các vấn đề liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện.

 

Luật sư Dân sự tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu kiện hành chính, bao gồm:

- Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thuế, hải quan;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh, tài chính của thương nhân;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hoá quốc tế hoặc trong nước;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch, từ chối công chứng, chứng thực;

- Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức;

- Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Luật sư Dân sự cũng nhận tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trong việc ban hành các quyết định hành chính trong hoạt động của mình.

 

Để được tư vấn miễn phí ngay những vấn đề pháp lý Quý khách hàng đang quan tâm, vui lòng nhấc máy gọi số 0933.138.999 để gặp Luật sư hoặc liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục "Liên hệ".

 

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"