Luật sư Dân sự tư vấn và tham gia tố tụng hoặc phi tố tụng để giải quyết các tranh chấp sau:

-       Tranh chấp về hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng góp vốn;

-       Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

-       Tranh chấp về thừa kế tài sản;

-       Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

-       Thu hồi nợ khó đòi;

-       Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

-       Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

-       Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

-       Các khiếu nại, tố cáo, các vụ án hành chính;

 

Luật sư Dân sự tư vấn và tham gia giải quyết các yêu cầu về dân sự, bao gồm:

-       Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-       Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

-       Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

-       Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

-       Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

-       Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

 

Để được tư vấn miễn phí ngay những vấn đề pháp lý Quý khách hàng đang quan tâm, vui lòng nhấc máy gọi số 0933.138.999 để gặp Luật sư hoặc liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục "Liên hệ".

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"