Nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật sư ngày càng cần thiết và đa dạng, càng ngày Khách hàng càng đòi hỏi chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp cao hơn từ phía Luật sư.

Ngoài ra, một vấn đề rất nhạy cảm nhưng lại đóng vai trò quyết định để Khách hàng và Luật sư có thể đi đến một thỏa thuận chung về cung cấp dịch vụ pháp lý, đó là mức thù lao của Luật sư.

Điều 54 Luật Luật sư quy định: Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật sư, thù lao của Luật sư do Khách hàng và Luật sư tự thỏa thuận.

 

Luật sư Dân sự tính thù lao dựa trên các căn cứ sau:

  1. Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;

  2. Thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;

  3. Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư.

 

Khách hàng có thể lựa chọn một trong phương thức tính thù lao sau:

  1. Giờ làm việc của luật sư;

  2. Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;

  3. Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

  4. Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

 

Ngoài các căn cứ và phương thức nêu trên, Luật sư Dân sự sẽ có những ưu đãi đối với các cá nhân và doanh nghiệp đã ký Hợp đồng tư vấn thường xuyên với chúng tôi. Chúng tôi cũng có chính sách trợ giúp, miễn, giảm thù lao đối với các gia đình chính sách, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

 

Để được tư vấn chính xác về thù lao và những vấn đề pháp lý Quý khách hàng đang quan tâm, vui lòng nhấc máy gọi số 0933.138.999 để gặp Luật sư hoặc liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục "Liên hệ".

 

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"