Đây là dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp: góp phần hạn chế rủi ro pháp lý; phòng chống các tranh chấp phát sinh; nắm bắt các cơ hội pháp lý mới cho thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ pháp lý “tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp” của Luật sư Dân sự bao gồm các nội dung sau:

  • Rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trước thời điểm sử dụng dịch vụ để đưa ra ý kiến tư vấn cho doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ thống văn bản mới nhằm giảm thiểu những thiếu sót hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật;

  • Tư vấn, soạn thảo và hệ thống hóa các văn bản, hợp đồng liên quan đến quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp - Quản trị hành chính doanh nghiệp;

  • Kiểm tra, xem xét, tư vấn về tính hợp pháp của các văn bản do doanh nghiệp phát hành ra bên ngoài, cũng như các tài liệu mà doanh nghiệp nhận được;

  • Tư vấn, soạn thảo hoặc tham gia cùng với doanh nghiệp đàm phán, giao kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân; giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  • Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp;

 

Các nội dung và công việc tư vấn thường xuyên đối với từng doanh nghiệp, từng ngành nghề sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên của doanh nghiệp đó với Luật sư Dân sự.

 

Về phí dịch vụ:

Với mức phí dịch vụ hàng tháng không lớn, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu những rủi ro pháp lý; phòng chống được các tranh chấp phát sinh; nắm bắt được các cơ hội pháp lý mới cho thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đặc biệt, khi ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với Luật sư Dân sự, doanh nghiệp sẽ được

  • Hưởng mức ưu đãi từ 20-25% giá trị hợp đồng dịch vụ pháp lý ngoài phạm vi tư vấn thường xuyên;

  • Gia đình củangười đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được tư vấn pháp luật miễn phí trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

 

Để được tư vấn miễn phí ngay những vấn đề pháp lý Quý khách hàng đang quan tâm, vui lòng nhấc máy gọi số 0933.138.999 để gặp Luật sư hoặc liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục "Liên hệ".

 

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"