Thạc sỹ Luật, Luật sư Trần Văn Thu

Mobile: 0933.138.999

 

1. Lĩnh vực chuyên trách:

 • Giải quyết các tranh chấp về quyền dân sự, quyền tài sản, sở hữu nhà đất;
 • Giải quyết các tranh chấp di chúc, di sản thừa kế;
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà đất: mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, di chúc, thừa kế...
 • Giải quyết các vụ việc về hôn nhân - gia đình: ly hôn, tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng...
 • Các loại hợp đồng dân sự, kinh tế;
 • Các vấn đề pháp lý về kinh doanh, thương mại, đầu tư;

 

2. Giáo dục:

 • Cử nhân Luật - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Luật sư Khóa 1 - Học viện Tư pháp, Bộ Tư Pháp;
 • Thạc sỹ Luật - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Công chứng viên - Quyết định số 967/QĐ-BTP ngày 26/4/2013 của Bộ Tư pháp.

 

3. Nghề nghiệp:

 • Tham gia các hoạt động nghề nghiệp luật sư ngay từ khi còn là sinh viên bằng việc cộng tác với các văn phòng luật sư tại Hà Nội;
 • Đã cộng tác với nhiều Công ty luật, Văn phòng luật sư lớn tại Tp.Hồ Chí Minh;
 • Là Trưởng Văn phòng Luật sư Dân sự Sài Gòn từ năm 2006;
 • Luật sư điều hành Công ty Luật tnhh Luật sư Dân sự;
 • Là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

"Luật sư dân sự - Chuyên biệt hơn, ưu việt hơn"